0 850 259 00 61Müşteri Hizmetleri EN
OTOYOL ACİL YARDIM HATTI
EN
0 850 259 00 61Müşteri Hizmetleri
OTOYOL ACİL YARDIM HATTI
ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ 

Proje yapım aşamasında çevre yönetimi kapsamında; aşağıda verilen çalışmalar gerçekleştirilmiştir;

♦   2017 yılında Proje’nin çevresel ve sosyal bileşenleri ile ilgili detaylı saha çalışmaları (hava, su, torak, gürültü ve titreşim, ekoloji, sosyo-ekonomi, peyzaj)
♦   Proje’nin inşaat ve işletme aşamasında oluşması muhtemel etkileri,
♦   Bu etkileri minimize etmek için alınacak önlemlerin belirlenmesi.

Yukarıda verilen değerlendirme süreci, ÇSED raporunun hazırlandığı sırada kapsam belirleme aşamasının ardından alternatiflerin incelenmesi, paydaş tanımlama (doğrudan etkilenen kişilere odaklanma) ve katılım, masa başı ve saha çalışmaları vasıtasıyla çevresel ve sosyal temel verilerin toplanması, etki tanımlama, bu etkilerin tahmin ve analizi ile hafifletme veya yönetim önlem ve eylemlerinin oluşturulması; etkilerin ve kalan etkilerin öneminin değerlendirilmesi ve diğer önemli süreçler, ilgili Türk kanunları ve yönetmelikleri,, Ekvator Prensipleri ve IFC Sürdürülebilirlik Çerçevesinin gereklerine uygun olarak yürütülmüş olup, tüm süreçlerin bulguları, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Avrupa yakası için hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporunda derlenmiştir.

Hazırlanan Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu bölüm ve ekleri İngilizce dilinde hazırlanmış olup Raporun Teknik Olmayan Özeti, Paydaş Katılım Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı İle Çevresel ve Sosyal Eylem Planı Türkçeye çevrilmiştir.

İngilizce ÇSED Raporu ile Türkçe dilindeki tercümelerinde verilen bilgiler arasında farklılık/uyumsuzluk bulunması halinde İngilizce ÇSED Raporu’nda sunulan bilgiler geçerli olacaktır.

ESAP_CSEP
AVRUPA
MOAO_KMO_Avrupa_Nihai_CSEP

ESAP_CSEP
ASYA
MOAO_KMO_Asya_Final_CSEP

ESIA_CSED
AVRUPA
MOAO_KMO_Avrupa_Nihai_CSEP_Bolumler

ESIA_CSED
AVRUPA
MOAO_KMO_Avrupa_Nihai_CSED_Ekler

ESIA_CSED
AVRUPA
MOAO_NMM_Europe_Final_ESIA_Report_Annexes

ESIA_CSED
AVRUPA
MOAO_NMM_Europe_Final_ESIA_Report_Chapters

ASYA
MOAO_KMO_Asya_Nihai_CSED_Bolumler

ASYA
MOAO_KMO_Asya_Nihai_CSED_Bolumler

ASYA
MOAO_KMO_Asya_Nihai_CSED_Ekler

ASYA
MOAO_NMM_Asia_Final_ESIA_Report_Annexes

ASYA
MOAO_NMM_Asia_Final_ESIA_Report_Chapters

PROJE